Terminy i cennik

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży pn. “Relacje w wakacje”, który odbędzie się
w dwóch 10-dniowych turnusach:

TERMIN I: 29 lipca – 7 sierpnia 2022 roku

TERMIN II: 12 sierpnia – 21 sierpnia 2022 roku

Całkowity koszt udziału dziecka w 10-dniowym wakacyjnym obozie “Relacje w wakacje” wynosi 2 150 PLN  (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) brutto.

Po dokonaniu zgłoszenia chęci udziału drogą elektroniczną poprzez Formularz Zapisu, otrzymają Państwo wiadomość mailową potwierdzającą zgłoszenie wraz ze szczegółami dotyczącymi dokonania opłaty.

Najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w kwocie
700 PLN / 1 os. (słownie: siedemset złotych za jedną osobę). Dopiero uiszczenie zaliczki gwarantuje wpisanie dziecka na listę uczestników.

Wpłata całości kwoty do 31 kwietnia 2022 roku związana jest z udzieleniem rabatu na całość kosztów w wysokości 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). W takim przypadku prosimy o dokonanie przelewu w wysokości
2000 PLN(słownie: dwa tysiące złotych).

Jeśli rodzic/opiekun zgłasza więcej niż jedno dziecko wpłaty za obóz powinny zostać dokonane odrębnie. Jeśli rodzic/opiekun zdecyduje się zapisać na obóz dwoje swoich dzieci, może liczyć na zniżkę 10%, a jeśli zapisze kolejne (trzecie) – 15% zniżki.

Wpłat należy dokonać na konto Organizatora:
Odbiorca: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
Nr konta w mBanku: 36 1140 2004 0000 3202 8208 0176
Tytuł przelewu: opłata obozowa za (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna z obozu wakacyjnego zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli z winy organizatora obóz wakacyjny nie odbędzie się, zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na wskazane konto.

Zobacz Regulamin Wakacyjnego Obozu pn. “Relacje w wakacje”.