Terminy i cennik

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży pn. “Relacje w wakacje”, który odbędzie się
w dwóch 10-dniowych turnusach: 

TERMIN I: 26 lipca – 04 sierpnia 2024 roku

TERMIN II: 09 sierpnia – 18 sierpnia 2024 roku

Całkowity koszt udziału dziecka w 10-dniowym wakacyjnym obozie “Relacje w wakacje” wynosi 2 750 PLN  (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.

Po dokonaniu zgłoszenia chęci udziału drogą elektroniczną poprzez Formularz Zapisu, otrzymają Państwo wiadomość mailową potwierdzającą zgłoszenie wraz ze szczegółami dotyczącymi dokonania opłaty.

W ciągu tygodnia od dokonania rejestracjiprzez rodzica/opiekuna dziecka na kolonię fundacja Dbam o Mój Zasięg wystawi fakturę na kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) tytułem BEZZWROTNEGO ZADATKU, co jest jednoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczestników. Kwotę tę należy zapłacić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. 

UWAGA!!! Całość kwoty obozowej należy wpłacić najpóźniej do końca maja 2024 roku, o czym fundacja przypomni rodzicom wystawiając fakturę w połowie maja 2024 roku.

Opiekunowie/rodzice, którzy zdecydują zapisać się dziecko na kolonię po 31 maja 2024 opłacają kolonię dziecka od razu W CAŁOŚCI!

Jeśli rodzic/opiekun zgłasza więcej niż jedno dziecko wpłaty za obóz powinny zostać dokonane odrębnie. Jeśli rodzic/opiekun zdecyduje się zapisać na obóz dwoje swoich dzieci, może liczyć na zniżkę 10% na drugie i każde kolejne dziecko. 

Wpłat należy dokonać na konto Organizatora:
Odbiorca: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
Nr konta w mBanku: 36 1140 2004 0000 3202 8208 0176
Tytuł przelewu: opłata obozowa za (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna z obozu wakacyjnego ZADATEK  nie podlega zwrotowi. Jeśli z winy organizatora obóz wakacyjny nie odbędzie się, zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na wskazane konto.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

  1. Koniecznie zapoznaj się z naszym NIEZBĘDNIKIEM KOLONISTY
  2. Koniecznie Zobacz Regulamin Wakacyjnego Obozu pn. “Relacje w wakacje”.
  3. Po zarejestrowaniu dziecka wypełnij i odeślij do nas via email bardzo ważną  KARTĘ KOLONIJNĄ 
  4. A tutaj zajrzyj do spotkania online z rodzicami, które odbyło się 14 czerwca 2024 roku SPOTKANIE Z RODZICAMI ONLINE