Terminy i cennik

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży pn. “Relacje w wakacje”, który odbędzie się
w dwóch 10-dniowych turnusach:

TERMIN I: 28 lipca – 06 sierpnia 2023 roku

TERMIN II: 11 sierpnia – 20 sierpnia 2023 roku

Całkowity koszt udziału dziecka w 10-dniowym wakacyjnym obozie “Relacje w wakacje” wynosi 2 500 PLN  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

Po dokonaniu zgłoszenia chęci udziału drogą elektroniczną poprzez Formularz Zapisu, otrzymają Państwo wiadomość mailową potwierdzającą zgłoszenie wraz ze szczegółami dotyczącymi dokonania opłaty.

W ciągu tygodnia od dokonania przez opiekuna rejestracji  dziecka na kolonię fundacja wystawi fakturę na kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) tytułem BEZZWROTNEGO ZADATKU, co jest jednoznaczne z wpisaniem dziecka na listę uczestników. Kwotę tę należy zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. 

UWAGA!!! Całość kwoty obozowej należy wpłacić najpóźniej do końca maja 2023 roku, o czym fundacja przypomni rodzicom wystawiając fakturę w połowie maja 2023 roku.

Opiekunowie/rodzice, którzy zdecydują zapisać się dziecko na kolonię po 31 maja 2023 opłacają kolonię dziecka od razu W CAŁOŚCI!

Jeśli rodzic/opiekun zgłasza więcej niż jedno dziecko wpłaty za obóz powinny zostać dokonane odrębnie. Jeśli rodzic/opiekun zdecyduje się zapisać na obóz dwoje swoich dzieci, może liczyć na zniżkę 10%. 

Wpłat należy dokonać na konto Organizatora:
Odbiorca: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
Nr konta w mBanku: 36 1140 2004 0000 3202 8208 0176
Tytuł przelewu: opłata obozowa za (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

W przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna z obozu wakacyjnego ZADATEK  nie podlega zwrotowi. Jeśli z winy organizatora obóz wakacyjny nie odbędzie się, zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na wskazane konto.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

  1. Koniecznie zapoznaj się z naszym NIEZBĘDNIKIEM KOLONISTY
  2. Koniecznie Zobacz Regulamin Wakacyjnego Obozu pn. “Relacje w wakacje”.
  3. Po zarejestrowaniu dziecka wypełnij i odeślij do nas via email bardzo ważną  KARTĘ KOLONIJNĄ