Kontakt i lokalizacja

Kierownik obozu:
Katarzyna Mrozowska
tel. 511 157 834
e-mail: k.mrozowska@dbamomojzasieg.pl 

Organizator:
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
z siedzibą w Gdańsku, ul Wyzwolenia 17c/3, 80-537, NIP: 957-108-25-04, KRS 0000591833.
Kontakt do przedstawiciela Organizatora: Maciej Dębski (Prezes Fundacji), tel. 512474482, e-mail: m.debski@dbamomojzasieg.pl

Lokalizacja wakacyjnego obozu:
(dokładny adres podany jest wyłącznie do informacji rodziców/opiekunów)